چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

Transform Customer Experience with an Intelligent Client Management

تاسیس شرکت سهامی خاص به چه صورت است؟!

همان‌طور که مقاله‌های قبلی گفته شد شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه خود را به وسیله مؤسسین تأمین کرده و چون تشکیل شرکت‌های سهامی عام همیشه با تشریفات طولانی همراه است مواد اصلاحیه قانون تجارت برای ساده‌تر کردن تشریفات تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص شرکای کمتری را در نظر دارد و مقرر شده که واژه شرکت سهامی خاص در قبل یا بعد از نام شرکت گفته شود در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود نداشته و تعداد شرکای آن‌ها کمتر شرکت‌های سهامی بوده

خصوصیات شرکت سهامی خاص

• سرمایه شرکاء باید هنگام تاسیس کمتر از ۱ میلیون ریال نبوده‌اند می‌شود
• تعداد مدیران آن باید ۳ نفر باشند
• تمامی سهام‌داران نباید از ۳ نفر کمتر باشد
• در ۱ شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
سهام شرکت قابل معامله در بازار بورس نبوده و نقل و انتقال شرکت سهام خاص مشروط به موافقت مدیران یا جامعه عموم صاحبان سهام است و این شرکت نمی‌تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند
در ۱ شرکت سهامی خاص مسئولیت هر ۱ از صاحبان سهام محدود میزان سرمایه است که سهام آن‌ها را تشکیل می دهد تمام سرمایه آن‌ها باید به وسیله مؤسسین تاسیس شود
ارکان تشکیل‌دهنده شرکت سهامی خاص
معمولاً شرکت سهامی خاص دارای ۳ رکن اصلی است که عبارت اند از:
• رکن تصمیم‌گیرنده که همان مجمع عمومی می باشد
• رکن اداره کننده که هیئت مدیران یا مدیر را برعهده دارد
• رکن کنترل‌کننده که همان بازرس یا بازرسان می باشد
بازرسان باید چه شرایطی داشته باشد
تمامی بازرسان باید حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری داشته و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های متناسب با وظایف محوله خود را دارا باشند داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید برای آن‌ها الزامی است و حداقل اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را نیز دارا باشند

سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص چه میزان است؟!

سرمایه طبیعتاً یکی از رکن‌های اصلی و اساسی هر نوع شرکتی است و هیچ گونه از شرکت‌ها بدون سرمایه اساساً تشکیل نمی‌شود قانون بزرگ برای هیچ شرکتی جز در مورد شرکت‌های سهامی حداقل قائل نشده و میزان سرمایه معمولاً بر عهده شرکای تاسیس کننده و در مورد شرکت‌های سهامی قانون حداقلی را در نظر گرفته است قانون تجارت در مرز سرمایه لازم برای شرکت‌های سهامی عام و خاص تفاوت قائل شده که طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمایه ای که ۱ شرکت سهامی باید داشته باشد ۵ میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال است و باید بگوییم در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی از حد مکسور خودش کمتر باشد باید ظرف ۱ سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرراتی که در قانون آمده عمل نمایند و یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مزبور که در قانون تجارت وجود دارد تغییر شکل می‌دهند و هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت خواسته باشد طبق ماده ۶ لایحه قانون اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین باید حداقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت خود را تعهد کرده و حداقل ۳۵ درصد از مبلغ را در حساب بانک که شرکت واریز کنند و مؤسسین ۱ شرکت سهامی عام سرمایه ۱ شرکت را در شرف تاسیس به ۵ میلیون ریال اعلام می کنند
طبق ماده و ۲۰ درصد از رقم یعنی ۱ میلیون ریال که شخصاً متعهد به پرداخت آن از رقم مورد تعهد نیز فقط با افتتاح واریز مبلغ ۱۵۰ هزار ریال در حساب بانکی شرکت از لحاظ مالی اجازه تخصیص پیدا می‌کند تاسیس شرکت سهامی را خواهند داشت.

درمورد حداقل سرمایه ۱ شرکت سهامی خاص باید داشته باشد طبق ماده ۲۰ الهی قانون اصلاح قانون تجارت پرداخت ۳۵ درصد از کل سرمایه شرکت لازم است و باتوجه به ساختار محدود شرکت در این نوع شرکت‌های سهامی ضوابط مربوط به تعهد حداقل ۲۰ درصد سرمایه توسط مؤسسین شرکت‌های سهامی عام و در این نوع شرکت‌ها اجرا نخواهد شد
این خصوصیات برای شرکت‌های سهامی موجب امتیازاتی می‌شود که عبارت‌اند از کثرت سرمایه و کمی خطر برای شریک این ۲ امتیاز موجب شده که شرکت‌های سهامی در ردیف شایع‌ترین و مطلوب‌ترین شرکت‌های تجاری باشند و زیر با کثرت سرمایه امکان دست زدن به هر پروژه‌ای را برای این شرکت‌ها ممکن می‌سازد و امکان شریک شدن با هر سرمایه نیز ممکن خواهد شد به فرض ورشکستگی شریک خطر آن برای شرکای دیگر قابل‌ملاحظه نیست دیگر امتیاز این است که مسئولیت شرکا محدود به سهام نیست که در شرکت دارد و در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارد تمام اعمال و معاملاتی که در شرکت انجام می شود تجاری محسوب می شوند.

راهنمای ثبت شرکت سهامی عبارت اند از:

شرکت سهامی خاص بعد از انجام شدن اقدامات اولیه که شامل امضای اساس‌نامه و تعهد سرمایه انتخاب مدیران بازرسان اعضا به وسیله مؤسسان تشکیل شده و امضای اساس‌نامه و تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ به انتخاب مدیران بازرسان و قبول کمپ کتبی آنان شرکت تشکیل می‌شود ولی در ادامه تشریفات تشکیل شرکت سهامی را برای شما عزیزان توضیح می دهیم
برای ۱ شرکت سهامی رعایت نکاتی لازم است که عبارت‌اند از اساس‌نامه شرکت باید به امضای همه سهام‌داران رسیده شده باشد که به موجب ماده ۸ قانون اصلاحی اساس‌نامه باید در دارای مواد ذیل باشد :

• نام شرکت
• موضوع شرکت به‌طور کاملاً واضح
• مدت شرکت سرقت مرکز اصلی شرکت و تمامی شعب آن
اگر تاسیس شعبه مورد نظری باشد باید آن ذکر شود فراخوان مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقدی سرمایه شرکت فراخوان تعداد سهام بی‌نام و با نام و مبلغ اسمی آن سهام‌داران تعیین مبلغ پرداخت‌شده هستند به‌نحوی که مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سنت و مدتی که بحث آن باید مطالبه شود ذکر شود و به ۵ سال تجاوز نکند.
اظهارنامه بر تعهد کلیه سهام و گواهی‌نامه بانکی که باید قسمت نقدی آن کمتر ۳۰ ۵ درصد از کل سهام نباشد و تقدیم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اساس نامه و ذکر سهام ممتاز در صورت وجود هم‌چین نوع سهامی
شرکت سهامی باید دارای امضای کوهک کلیه مؤسسین برسد و این نوع امضا باید دارای قید تاریخ باشد تعهد سهام با نام و بی نام مبلغ اسمی آن درصورتی‌که سهام ممتاز وجود دارد تعیین شده و خصوصیات امتیازات این نوع سهام نیز درج شود میزان تعهد هر ۱ از مؤسسین مبلغی که پرداخته هم باید با تعیین شماره حساب و نام بانکی وجه پرداختی آن‌ها باشد

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

سامانه ثبت شرکت سهامی خاص

امروزه اینترنت و عصر جدید جایگزین تمامی روش‌های قدیمی و سنتی شده است و تمامی زمینه‌های اداری نیز امروز با مانع های سایتی سروکار دارند به دنبال این تحول روش‌های ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها نیز از حالت سنتی خود خارج شده و حالت مدرن به خود گرفت یعنی قبلاً ارباب رجوع برای مراجعه مستقیم به اداره ثبت می‌رفتند و از طریق فرم مربوطه اسامی مورد نظر و پیشنهاد او این اسامی فقط در اداره ثبت تهران مورد بررسی قرار می‌گرفت و سپس تمامی متقاضیان با مراجعه به صورت دسته‌ای مدارک و صورت‌جلسات اساس‌نامه‌ها را ارائه تا توسط کارشناسان ثبت شرکت‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شد و پس از امضای لازم شرکت به ثبت برسند ولی در حالت فعلی با اجرا شدن سامانه‌های ثبت شرکت و مؤسسات غیر جاریhttp://irsherkat.ssaa.ir/ مراجعات ارباب‌رجوع به صورت اینترنتی از طریق سامانه اینترنتی به طور غیرحضوری انجام شده و می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست و مدارک مورد لزوم بخشنامه و شیوه‌های اجرایی ثبت شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی‌های آتی از طریق این پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شرکت خود را انجام دهند تا مورد پیگیری شود.