شرکت سهامی خاص چیست

Winning the Race for Digital Commerce

درمورد شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص درواقع زیرمجموعه شرکت‌های تجاری می باشد و یکی از ۷ گانه شرکت‌هایی است که در ماده ۲۰ قانون تجارت از آن نام برده شده امروز شرکت‌های سهامی یکی از رایج ترین شرکت‌ها در جهان می باشد قانون‌گذار نیز موادی را در قانون‌های تجارت برای شرکت سهامی و انواع آن اختصاص داده شرکت سهامی درواقع به ۲ نوع شرکت سهامی عام و خاص تشکیل شده و شرکت سهامی مانند هر شرکت تجاری برای امور تجاری خود به وجود آمده است اما نحوه تشکیل و اداره و انحلال و ورشکستگی آن با سایر شرکت‌های دیگر که در قانون تجارت بیان شده متفاوت است فرق دارد برای تعریف شرکت سهامی خاص که در اصلاحیه قانون تجارت که منسوب به 24/12/1347
می باشد در ماده ۱ چنین بیان کرده است شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها می باشد و در واقع ماده ۲ همین قانون گفته که شرکت سهامی شرکت بازرگانی است که این موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و ماده ۳ شرکت سهامی را به ۲ قسمت تقسیم کرده که برای هر ۱ از آن‌ها توضیحی داده‌ایم.
برای بیان راحت‌تر توضیحات بالا می‌توان گفت که شرکت سهامی ۱ شرکتی است که مهم‌ترین مسئله آن سرمایه شرکا است که شخصیت شرکا نیز مهم به همین دلیل است که در شرکت سهامی هر ۱ از شریکا تا میزان سرمایه گذاری خود مسئول هستند در این شرکت سرمایه را به قسمت‌های مختلف تقسیم کرده که به آن سهم می گویند هر ۱ از شرکا می‌توانند به هر اندازه‌ای که بخواهند سهم خریداری کرده و این نوع شرکت به ۲ دسته شرکت سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌گردد.

شرکت سهامی عام

یکی از انواع شرکت‌های سهامی را می توان شرکت سهامی عام نام برد که این شرکت طبق قانون تجارت شرکتی است که مؤسسین آن سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین کرده و شرکت سهامی عام سهام خود را در بورس اوراق بهادار به فروش می‌رساند در این اس این شرکت باید حتماً عبارت شرکت سهامی عام را قبل یا بعد از اسم شرکت داشته باشد
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص طبق قانون به این صورت است که شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن را در موقع تاسیس توسط مؤسسین تأمین شده و این‌گونه شرکت‌ها را شرکت سهامی خاص می گوید این شرکت‌ها در نام‌گذاری عبارت شرکت سهامی خاص را باید قبل یا بعد از اسم شرکت بیاورد تعداد شرکای شرکت برای ثبت آن نباید بیشتر از ۳ نفر باشد

قوانین شرکت سهامی خاص کدام هستند؟!

همان‌طور که گفته شد شرکت سهامی خاص شرکتی که به وسیله چند نفر اشخاص مشخصی که با هم تفاوت دارد و گاهی بین آن‌ها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل شده و تمام سرمایه آن‌ها توسط مؤسسین آن تأمین می‌شود و صدور اعلامیه و پذیره‌نویسی نیز وجود ندارد و تشریفات مربوط به شرکت‌های سهامی عام در آن رعایت نشده و تعداد اشتراک‌های آن‌ها محدود می باشد به همین جهت آن را شرکت سهامی خاص می‌نامد
قوانین مربوط به شرکت سهامی خاص سارقان تعداد شرکاء در شرکت سهامی عبارت‌اند است حداقل تعداد سهام‌داران برای ثبت شرکت سهامی ۳ نفر است حداکثر تعداد اعضای شرکت سهامی خاص در این قانون نیامده است میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص با توجه به ماده ۵ لایحه در موقع تاسیس باید کمتر از ۱ ملیون ریال نباشد قانون‌گذار نیز در این ماده میزان حداقلی را پیش‌بینی نکرده است و برای شرکت سهامی عام و خاص حداکثر سرمایه در قانون معین نشده پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانون بدین‌گونه است که باید ۵۰۰ هزار ریال کاهش یابد و فرقی نمی‌کند کاهش سرمایه به چه علتی باشد در این حالت در ماده ۵ لایحه باید ظرف ۱ سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کرده و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر نکند و اگر این افزایش انجام نشود طبق قانون شرکت تغییر ماهیت خواهد داد و انحلال آن از دادگاه صلاحیت درخواست می شود و هر گاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال دادگاه شود رسیدگی را متوقف خواهد نمود
نام شرکت سهامی خاص که به موجب تبصره ماده ۴ لایه در شرکت سهامی خاص حتماً عبارت شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون هیچ نوع رو فاصله‌ای با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص به موجب بند ۲ ماده ۸ لایحه موضوع شرکت به طور صریح از بندهای الزامی اساس‌نامه است و الزامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی وجود داشته باشد زیرا شرکت‌های سهامی خاص از شرکت‌های تجاری محسوب می‌شود و در هر مورد شرکت سهامی ۱ نوع شرکت بازرگانی است

ثبت شرکت سهامی خاص به چه صورت انجام می شود؟

برای ثبت شرکت سهامی خاص قانون‌گذار تشریفات ساده‌ای را به مزبور ماده ۲۰ لایحه قانون ۱۳۴۷ مقرر کرده در این ماده اقداماتی را برای تشکیل شرکت کافی دانسته است
• امضای اساس‌نامه
• تعهد سرمایه
• انتخاب مدیران و بازرسان

اظهارنامه شرکت سهامی خاص:

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

1- نام شركت: ……………………………………. (سهامی خاص).
2- موضوع شركت: ……………………………….
3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ………… ریال نقد و مبلغ 0 ریال غير نقد ، …………… ريالی بانام و منقسم به ………. سهم ……………. ريالي با نام مي باشد.
4- ميزان سهام و تعهد هر يک از موسسين و مبلغی كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واريز شده است، در مورد آورده غيرنقدی يعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدی اطلاع حاصل نمود.
مبلغ ………………… ریال بابت سرمايه شركت طي گواهي بانک …………………. و شماره حساب ……………………. به تاریخ …………………… پرداخت گرديده و مبلغ ………………… ریال در تعهد سهامداران مي باشد.
مشخصات آورده غيرنقدی: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق آورده های غیر نقدی).
5- مركز اصلی شركت: ………………………………
کدپستی: …………………………………………….
6- نشانی كامل شعب و كدپستی شركت و نام مديران آن: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات کامل نشانی، کدپستی شعب و نام مدیران آن).
7- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت: تاريخ ثبت شركت از……………… به مدت نامحدود / محدود (با ذکر دقیق مدت).
8- مديران شركت و اشخاصی كه حق امضاء دارند:
آقای / خانم ………………… به سمت مدیرعامل، آقای / خانم ………………… به سمت رئیس هیات مدیره، آقای / خانم ……………… به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ………………………… انتخاب گرديدند.
9- كليه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک و بروات و سفته ها و سایر اوراق عادی و تجاری با امضای هر یک از اعضا هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
10- نام مديرعامل ، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت
آقای / خانم ………………… با كد ملی ……………………… به نشانی: ……………………………
کدپستی: …………………………
حدود اختيارات: طبق اساسنامه.
11- بازرسان اصلی و علی البدل شركت:
آقای / خانم …………………… با شماره ملی …………………….. به نشانی: …………………………. کدپستی: …………………………….. به سمت بازرس اصلي و آقای / خانم ……………….. با شماره ملی …………………… به نشانی: …………………………… کدپستی : ………………………….. به سمت بازرس علي البدل شركت برای مدت ……………….. انتخاب گرديدند.
12- اساسنامه شركت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ……………… ساعت ………. به تصويب رسيده است.
13- نام روزنامه های كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهی …………………. انتخاب گردید.
14- هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسين:

الف- اشخاص حقيقی:

1. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام / با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
2. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام / با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
3. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام / با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
4. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام / با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….

ب- اشخاص حقوقی:

ندارد / دارد (با ذکر دقیق مشخصات شخصیت حقوقی و ذکر مشخصات نماینده آن).